Realizacja

 

Ten etap inwestycji polega na kompleksowym wykonaniu zaprojektowanych obiektów budowlanych z uwzględnieniem:

Realizacja
projektów wykonawczych

 

Realizacja
przepisów prawa budowlanego

 

 

Realizacja
zasad sztuki budowlanej i postanowień stron

 

Realizacja
pozwolenia na użytkowanie

 

 

 

Zakres realizacji inwestycji obejmuje:

Realizacja
budowę obiektów z pełną infrastrukturą techniczną

 

Realizacja
przyłączenie do mediów i układu komunikacyjnego

 

 

Realizacja
ukształtowanie i zagospodarowanie terenu

 

Realizacja
zieleń i małą architekturę